Kecelaruan Kitab Bible dan Penipuan Ayat-ayat Injil.

Sumber Asli Dari: http://inilah-jalanku.blogspot.com/
Oleh : Imran Al-Malizi
Firman Allah s.w.t (yang bermaksud):
“Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Kitab Taurat dengan tangan mereka (lalu mengubah Kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka), kemudian mereka berkata: “Ini ialah dari sisi Allah”, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu.”
(Al-Baqarah : 79)
Umat Islam secara umumnya mengetahui bahawa agama Yahudi (Judaisme), Nasrani (Kristian) dan Islam adalah tergolong dalam agama-agama samawi yang datang dari sumber yang satu; wahyu Ilahi.Walau bagaimanapun, kitab-kitab suci yang terdahulu iaitu Taurat (Torah) dan Injil (Gospel) telah pun diselewengkan oleh para pendeta dan rahib mereka. Ini dapat diketahui sama ada melalui firman Allah s.w.t di dalam al-Quran ataupun difahami secara umum.
Di tengah-tengah kegawatan dan krisis akidah yang sedang hebat meratah keyakinan umat Islam di timur dan barat, khususnya gejala murtad yang melata di tanah air kita, adalah merupakan suatu yang sangat signifikan bagi kita selaku penganut Islam lebih-lebih lagi sebagai penuntut ilmu agar meneliti kembali dakwaan tersebut dengan lebih konkrit. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang hanya beriman dengan ‘berpeluk tubuh’.Melalui ruangan yang terhad ini, penulis hanya akan menyentuh beberapa doktrin di dalam ajaran Kristian yang berkait dengan kecelaruan Kitab Bible.
Adakah Tuhan itu Tiga atau Esa ..?
Firman Allah s.w.t. (yang bermaksud) :
“Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan". Padahal tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Tuhan Yang Maha Esa...” (Al-Maa'idah : 73)
‘Trinity’ adalah paksi utama ajaran Kristian. Tanpanya, ajaran ini seolah-olah kehilangan tunggak. Doktrin ajaran ini mengatakan bahawa Tuhan itu terdiri daripada 3 juzuk iaitu : Tuhan Bapa (God / The Father), Tuhan Anak (Jesus Christ/ The Son/ The Word) dan Ruhul Qudus (The Holy Ghost/ Holy Spirit). Ketiga-tiga unsur ini juga merupakan ‘satu tuhan’ yang disembah oleh para penganut Kristian. Hujah yang menguatkan dakwaan mereka itu terdapat pada sepotong ayat yang didapati di bahagian Perjanjian Baru (New Testament) di dalam kitab Holy Bible, King James Version (KJV) atau Authorized Version (AV). Iaitu ayat yang berbunyi :
“For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost : and these three are one.” (The First Epistle of John Ch.5 : V.7)
Inilah satu-satunya dalil yang paling jelas mengatakan bahawa ‘satu’ Tuhan itu terdiri daripada 3 unsur iaitu Tuhan Bapa (The Father), Tuhan Anak (The Word) dan Ruhul Qudus (The Holy Ghost). Setahu penulis, tidak ada lagi ayat-ayat lain di dalam kitab Bible yang menyatakan sejelas-jelas ayat ini, dan ayat inilah yang menjadi ‘modal’ utama para pendakyah misionari Kristian untuk menyebarkan ajaran bahawa Tuhan itu ‘tiga dalam satu’ (Trinity : in Christianity – the union of Father, Son and Holy Spirit as one God).
Bagaimanapun, adakah ayat tersebut benar-benar datang daripada wahyu Tuhan ataupun hanya REKAAN dan PENYELEWENGAN para pendeta mereka?!! Sebenarnya ayat tersebut telah pun disingkirkan oleh para ilmuwan Bible daripada cetakan kitab-kitab Bible mutakhir dan ianya dikira sebagai ayat palsu.


Fabrikasi (Pemalsuan) Ayat-ayat di dalam Bible
Secara umumnya, kitab Bible terbahagi kepada 2 bahagian utama iaitu Perjanjian Lama (The Old Testament) dan Perjanjian Baru (The New Testament). Bahagian pertama The Old Testamentmengandungi kitab-kitab yang diambil daripada himpunan manuskrip Yahudi (termasuklah kitab Taurat yang telah diubah) yang merakamkan berkenaan kejadian penciptaan alam ini dan menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu sebelum Jesus Christ (Nabi Isa A.S.) dan ramalan berkenaan dengan kelahiran baginda. Manakala bahagian kedua The New Testament pula menceritakan kisah hidup Jesus Christ bersama-sama dengan para pengikutnya sehinggalah saat baginda (mengikut kepercayaan penganut Kristian) ‘disalib’ oleh golongan Yahudi dan tentera Raja Herod (106-48 S.M.).
4 buah fasal (manuskrip) di awal bahagian ini, iaitu kitab-kitab Matthew, Mark, Luke dan John disebut Gospel (Injil yang telah diselewengkan).Juga turut dimuatkan himpunan manuskrip yang ditulis selepas ‘kematian’ Jesus Christ yang juga dianggap sebagai ‘wahyu’ melalui perantaraan Ruhul Qudus (The Holy Spirit/ Holy Ghost ).
Sebenarnya, bagi mereka yang mempelajari dan meneliti kitab-kitab Bible, maka pasti ia akan mendapati bahawa terdapat kepelbagaian versi kitab-kitab Bible di pasaran. Kepelbagaian ini adalah disebabkan oleh terjemahan serta
penyemakan dan pemeriksaan semula (revision) kitab-kitab Bible yang sedia ada. Sebagai contoh, kitab Holy Bible, King James Version (KJV) di atas yang juga di sebut Authorized Version (AV) telah melalui proses semakan semula (revision) secara besar-besaran bermula dari tahun 1870 dengan autoriti majlis Gereja England (Church of England). Kitab tersebut yang diterbitkan pada tahun 1611 pada zaman Raja James telah pun mendapat pengiktirafan sekian lama daripada dunia Kristian sebagai ‘Kitab yang paling mulia dan tinggi di dalam frasa Inggeris’ malah ianya digelar ‘Versi yang Diakui’ (Authorized Version) .
Malangnya kitab ini terpaksa ‘diperbaiki’ kerana terdapat banyak kesalahan dan kesilapan yang serius sebagaimana yang diakui sendiri oleh para ilmuwan Kristian (bagaimanapun kitab ini masih lagi dijual di pasaran sehingga ke hari ini).
Tugas memeriksa dan menyemak semula Holy Bible KJV ini adalah bertitik tolak daripada sebab-sebab di atas dan justeru ia menjadi sangat perlu apabila berlaku perkembangan dalam pengkajian berkenaan Bible dan banyak penemuan manuskrip-manuskrip Bible (biblical manuscripts) yang lebih awal dan terdahulu daripada manuskrip-manuskrip yang digunakan ketika terjemahan dan penghasilan Holy Bible KJV diasaskan. Didapati terlalu banyak kecelaruan yang perlu diperbetulkan dan juga ayat-ayat yang perlu disingkirkan.Maka daripada penyemakan semula ini, kitab Bible The (British) Revised Version telah diterbitkan pada 1881-1885 dan American Standard Version yang dikatakan mempunyai kelainan dengan hasil gabungan dan pendekatan para ilmuwan Kristian dari Amerika pula telah diterbitkan pada tahun 1901. Pada tahun 1928, hak cipta versi yang mutakhir itu telah diperolehi Majlis Pendidikan Keagamaan Antarabangsa (International Council of Religious Education) dan kemudiannya berpindah tangan kepada pertubuhan Gereja-gereja Amerika Syarikat dan Kanada (Churches of the United States and Canada). Majlis ini telah melantik satu jawatankuasa daripada kalangan ilmuwan agama bagi memegang amanah terhadap teks Bible American Standard Version dan memikul tugas berhubung permintaan supaya dibuat penyemakan lanjutan dan revisi semula dibuat terhadap teks tersebut.
Setelah mengkaji sama ada perlu atau tidak dibuat penyemakan lanjutan ini, maka pada tahun 1937, Majlis ini telah memberi kuasa kepada jawatankuasa tersebut untuk membuat penyemakan semula.Para ilmuwan agama yang mencurahkan tenaga di dalam jawatankuasa tersebut menjalankan kerja-kerja penyemakan dalam dua bahagian, sebahagiannya menumpukan kepada proses revisi Old Testament dan sebahagian yang lain kepada bahagian New Testament. Dan pada tahun 1946, versi Bible, Revised Standard Version of the New Testament telah diterbitkan. Manakala kitab Holy Bible, Revised Standard Version (RSV) yang mengandungi kedua-dua bahagian Old Testament dan New Testament pula hanya dapat diterbitkan pada 30 September 1952. Melalui proses penyemakan semula ataupun revisi lanjutan ini, maka kitab Bible RSV ini mendapat pengiktirafan daripada kesemua gereja Kristian yang utama seperti Protestan (Protestant), Anglican, Roman Katolik (Roman Catholic) dan Ortodoks Timur (Eastern Orthodox). Jawatankuasa Bible Versi Standard Semakan Semula (The Revised Standard
Version Bible Committee) ini dianggotai oleh lebih kurang 30 orang ilmuwan lelaki dan wanita. Diwakili oleh seluruh gereja Kristian sedunia, termasuk para ilmuwan agama yang digabungkan daripada pelbagai mazhab Protestan, begitu juga beberapa ahli daripada Roman Katolik, Ortodoks dan juga Yahudi yang membantu untuk penyemakan di bahagian Old Testament.
Pada satu jangka masa, jawatankuasa ini turut dianggotai oleh beberapa ahli daripada Kanada dan England. Manakala Penerbitan Collins menyatakan kitab Bible RSV ini adalah hasil tangan 32 orang ilmuwan agama dan dibantu oleh jawatankuasa penasihat yang mewakili 50 mazhab.
Ekstradisi dan Pembuangan Ayat-ayat Palsu dan Fabrikasi
Berikutan usaha penyemakan semula ini, banyak ayat-ayat dan perkataan di dalam Bible yang telah ‘dibuang’ atau diekstrakkan keluar dari kitab Bible KJV. Ini kerana ayat-ayat tersebut tidak terdapat di dalam teks manuskrip asal yang lebih awal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ayat-ayat dan perkataan-perkataan yang telah disingkirkan ini dipanggil fabrikasi (fabrication) atau pemalsuan. Di antara ayat-ayat tersebut ialah ayat yang menyebut secara jelas doktrin ‘Trinity’ :
“For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost : and these three are one.” (The First Epistle of John Ch.5 : V.7)
Ayat ke-7 daripada perenggan ke-5 di dalam Fasal John 1 ini telah dibuang dan digantikan dengan ‘ayat baru’. Yang mana asalnya petikan ayat-ayat tersebut di dalam Bible KJV berbunyi :
6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.
7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. 8 And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.
Manakala di dalam Bible RSV berbunyi :
6 This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not with the water only but with the water and the blood.
7 And the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth.
8 There are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood; and these three agree.
Sila perhatikan perbezaan di antara kedua-dua versi ayat-ayat di atas. Sekiranya diteliti, maka kita akan dapati ayat ke-7 telah dibuang dan digantikan dengan pecahan daripada ayat ke-6. Bukankah begitu mudah untuk mengubah ‘kitab suci’?
Selain ayat-ayat, terdapat juga perkataan-perkataan yang dibuang. Contoh perkataan yang dibuang ialah ‘begotten’ daripada ayat ke-16, perenggan ke-3 Fasal John :
“For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.”(The Gospel according to John Ch.3 : V. 16)
Di dalam Bible RSV perkataan tersebut telah dikeluarkan dan huruf ‘s’ pada perkataan“son” ditulis dengan huruf besar menjadi :
“For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.” (The Gospel according to John Ch.3 : V. 16)
Perkataan ‘begotten’ berasal daripada ‘beget’ yang digunakan dalam bahasa Inggeris klasik (kuno) dengan memberi makna : ‘be the father of (somebody)’ : ‘menjadi bapa kepada (seseorang)’.
Dan apabila perkataan ini dibuang, maka makna ayat juga berubah. Di dalam ayat yang pertama di atas ia memberi makna : “…Tuhan begitu kasihkan dunia ini, maka dia telah memberi satu-satunya anak dari hasilNya sendiri, maka barang siapa yang mempercayainya tidak akan binasa, tetapi akan memiliki kehidupan yang kekal abadi.”
Manakala ayat yang kedua pula bermaksud : “…Tuhan begitu kasihkan dunia ini, maka dia telah memberi satu-satunya anakNya, maka setiap orang yang mempercayainya tidak akan binasa, tetapi akan mendapat kehidupan yang kekal abadi.”
Perkataan ‘begotten’ juga bermaksud : ‘cause to be born; produce’ : punca atau sebab lahir; hasil .
Perkataan nista (begotten) ini telah ‘dicabut’ keluar daripada ayat tersebut kerana setelah diamati oleh jawatankuasa penyemakan semula Bible RSV, didapati perkataan tersebut adalah fabrikasi (palsu/ rekaan). Yakni, perkataan tersebutTIDAK terdapat di dalam teks manuskrip yang lebih awal. Walaupun begitu, para pendakyah Kristian masih lagi menyebarkan ajaran ‘Trinity’ dan mendakwa bahawa ‘Tuhan itu tiga’, juga para penganut Kristian masih lagi utuh mempercayai bahawa Jesus Christ adalah ‘Anak’ yang dihasilkan oleh Tuhan.
Persoalannya, mengapa perkara ini terjadi ..? Jawapannya sangat mudah, sebagaimana yang pernah disebut oleh kenalan penulis, seorang bekas mubaligh Kristian. Katanya : “Orang-orang Kristian kebanyakannya tidak membaca kitab Bible, sebaliknya mereka hanya mempercayai kata-kata paderi mereka semata-mata..”
Rupa-rupanya proses revisi kitab Bible ini tidak terhenti setakat itu, atas sebab-sebab tertentu ianya ‘diperbaharui’ lagi dengan mandat yang diberikan pada tahun 1980 dan Bible ini diberi judul - New Revised Standard Version (NRSV). Bagaimanapun, penulis akan membicarakannya pada keluaran bulan hadapan. InsyaAllah.
Sebagai penutup ruangan bulan ini, penulis ingin memuatkan petikan daripada bab pendahuluan kitab-kitab Bible yang ada di tangan penulis sendiri (kedua-duanya adalah cetakan daripada penerbitan yang sama iaitu Zonderzan Publishing House), khusus bagi mereka mampu memahami bahasa Inggeris.
The Holy Bible, KJV (pg. vi):
KING JAMES VERSIONPREFACE TO THE 1873 EDITION
The most time-honored and widely used edition of the English Bible is the translation of 1611, commonly known as the Authorized Version (AV) or King James Version (KJV). But though it has served as the standard translation for millions of users through nearly four centuries, there has never been a standard edition to which all printings are conformed.The Holy Bible, New Revised Standard Version (pg. vii):To The ReaderThis preface is addressed to you by the Committee of translators, who wish to explain, as briefly as possible, the origin and character of our work. The publication of our revision is yet another step in the long, continual process of making the Bible available in the form of the English language that is most widely current in our day. To summarize in a single sentence: the New Revised Standard Version of the Bible is an authorized version of the Revised Standard Version, publised in 1952, which was a revision of the American Standard Version, published in 1901, which, in turn, embodied earlier revisions of the King James Version, published in 1611.In the course of time, the King James Version came to be regarded as "the Authorized Version." With good reason it has been termed "the noblest monument of English prose," and it has entered, as no other book has, into the making of the personal character and the public institutions of the English-speaking peoples. We owe to it an incalculable debt.Yet the King James Version has serious defects. By the middle of the nineteenth century, the development of biblical studies and the discovery of many biblical manuscripts more ancient than those on which the King James Version was based made it apparent that these defects were so many as to call for revision. The task was begun, by authority of the Church of England, in 1870. The (British) Revised Version of the Bible was published in 1881-1885; and the American Standard Version, its variant embodying the preferences of the American scholars associated with the work, was published, as was mentioned above, in 1901. In 1928 the copyright of the latter was acquired by the International Council of Religious Education and thus passed into the ownership of the Churches of the United States and Canada that were associated in this Council through their boards of education and publication.The Council appointed a committee of scholars to have charge of the text of the American Standard Version and to undertake inquiry concerning the need for further revision. After studying the
questions whether or not revision should be undertaken, and if so, what its nature and extent should be, in 1937 the Council authorized a revision. The scholars who served as members of the Committee worked in two sections, one dealing with the Old Testament and one with the New Testament. In 1946 the Revised Standard Version of the New Testament was published. The publication of the Revised Standard Version of the Bible, containing the Old and New Testaments, took place on September 30, 1952. A translation of the Apocryphal/Deuterocanonical Books of the Old Testament followed in 1957. In 1977 this collection was issued in an expanded edition, containing three additional texts received by Eastern Orthodox communions (3 and 4 Maccabees and Psalm 151). Thereafter the Revised Standard Version gained the distinction of being officially authorized for use by all major Christian churches: Protestant, Anglican, Roman Catholic, and Eastern Orthodox.The Revised Standard Version Bible Committee is a continuing body, comprising about thirty members, both men and women. Ecumenical in representation, it includes scholars affiliated with various Protestant denominations, as well as several Roman Catholic members, an Eastern Orthodox member, and a Jewish member who serves in the Old Testament section. For a period of time the Committee included several members from Canada and from England.
Rujukan:
1. Tafsir PIMPINAN AR-RAHMAN kepada pengertian Al-Qur'an, JAKIM.ISBN 983-042-013-2
2. The Holy Bible, King James Version - Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 49530. ISBN 0-310-92155-4
3. The Holy Bible, new Revised Standard Version - Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 49530. ISBN 0-310-90236-3
4. Britannica 2002 Deluxe Edition
5. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 4th Edition, Oxford University Press 1989. ISBN 967 65 5353 0
6. The New Method English Dictionary, New Edition - West, Micheal. Longman. ISBN 582 55522 1

'Fahaman Wahabi Berasaskan Pemikiran Ibnu Taimiyyah'

 Gerakan Wahabi diasaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi (1703 – 1791 M) lahir di Uyaynah utara Riyadh di daerah Nejad Arab Saudi. Bapanya adalah seorang qadhi di Nejad yang berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah. Selain berguru dengan bapanya beliau juga berguru dengan ulama-ulama Ahlu Sunnah Wal-Jamaah di Mekah dan Madinah. Gurunya yang terkenal di Madinah ialah Syeikh Muhammad Hayat yang menulis kitab Al-Hashiyah ‘Ala Sahih al-Bukhari.
Imam Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan seorang ulama’ yang banyak dipengaruhi Mazhab Hanbali tetapi pegangan tauhidnya berasaskan fikrah Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang juga bermazhab Hanbali. Beliau tertarik dengan pemikiran dua pemikir dan cuba menghidupkan kemabli konsep pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim.
Ibnu Taimiyyah ( 1263 – 1328 M) adalah seorang pemikir besar umat Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyyah menimbulkan bantahan beberapa ulama berfahaman akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah yang sedang menguasai pemikiran akidah pada masa itu sehingga ia di penjara, dilarang menulis dalam penjara dan akhirnya meninggal dunia dalam penjara di Damshik Syiria. Ibnu Qayyim (1292 – 1350 M) adalah juga murid kepada Ibnmu Taimiyyah.
Secara umumnya Syeikh Mohammad bin Abdul Wahab muncul ketika pengaruh Mazhab Hanbali sedang merosot dan umat Islam pada masa itu banyak melakukan pencemaran akidah seperti khurafat, bid’ah dan wakil gabenor Turki pula terlibat dengan rasuah. Beliau telah melancarkan reformasi dan pembaharuan di semenanjung Arab dalam usaha membersihkan mengembalikan umat Islam kepada ajaran sebenar al-Quran dan Hadis Sahih Rasulullah s.a.w. Usahanya mendapat sokongan beberapa pemimpin kabilah Arab di Nejad.
Berasaskan gerakan reformasi inilah maka ia beruasaha menghapuskan rasuah, segala macam bid’ah, khurafat dan pelbagai perbuatan yang membawa kepada syirik. Penegak-penegak fahaman Wahabi ini juga menamakan fahaman mereka sebagai kumpulan Salafi iaitu kumpulan yang tidak terikat dengan mana-mana mazhab seperti mana yang berlaku di zaman Rasulullah dan kepimpinan sahabat-sahabat selepasnya.
Bagaimana pun terdapat juga penganalisis politik Arab bahawa gerakan Wahabi ini lahir sebagai usaha untuk membebaskan bangsa Arab dari pemerintahan Kerajaan Uthmaniah Turki yang menguasai negara Arab pada masa itu. Muhammad bin Saud (pengasas pemerintah Kerajaan Arab Saudi sekarang) telah memimpin kabilah Arab dan mendapat sokongan British berjaya memerintah Arab Saudi. Muhammad bin Saud dan pengasas fahaman Wahabi itu telah bersatu dalam usaha mengukuhkan kepentingan masing-masing dan usaha mereka berjaya. Kerajaan Uthmaniah Turki gagal mengawal kebangkitan Muhammad bin Saud dan perkembangan gerakan Wahabi kerana sibuk memnperkukuhkan penyebaran Islam di Eropah.
Menurut sumber sejarah ulama Mekah dan Madinah pada awalnya menentang fahaman Wahabi di mana berlaku isu kafir mengkafir yang hebat di antara ulama Ahli Sunnah Wal-Jamaah dengan ulama Wahabi. Bagaimana pun gerakan Wahabi berjaya menawan dua tempat suci itu maka bermulalah fahaman itu bertapak kukuh.
Pada prinsipnya fahaman Wahabi ini membuat terjemahan serta tafsiran al-Quran dan hadis sebulat-bulatnya mengikut fahaman pemimpin mereka serta ditegaskan dengan pendirian keras pergerakan itu. Mereka juga dikatakan menolak fahaman 4 Mazhab utama serta pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah.
Menurut K.H Sirajudin Abbas seorang ulama besar Indonesia dalam buku 40 Soal-Jawab Agama menyatakan konsep moden fahaman Wahabi antaranya adalah seperti berikut:
. Dalam mempelajari ilmu Usuludin hendaklah berpegang kepada fahaman yang diasaskan oleh Ibnu Taimiyyah.
. Di dalam amalan fiqh pula tidak berpegang kepada mana-mana mazhab malah boleh menampal antara satu sama lain (Talfiq).
. Berpegang kepada sumber al-Quran dan hadis sahih sahaja tanpa berpegang kepada Ijmak dan Qias.
. Melarang keras umat Islam berdoa melalui tawassul (perantaraan).
. Melarang ziarah kubur walaupun maqam Rasulullah s.a.w. Kerajaan Arab Saudi membenarkan Jemaah Haji dan Umrah menziarah Maqam Rasulullah itu adalah atas dasar menziarahi Masjid Nabawi.
. Menghancurkan tugu-tugu peringatan kerana semua itu menjadikan umat Islam syirik.
. Melarang membaca qasidah dan berzanji yang memuji Rasulullah s.a.w. tahlil dan seumpamanya.
. Melarang umat Islam mengadakan sambutan hari-hari kebesaran Islam seperti Maulid Nabi, Isra’ Mikraj dan lain-lain.
Melarang umat Islam belajar sifat 20 dan seumpamanya.
. Fahaman Asa’ari iaitu fahaman Ahlu Sunnah Wal-Jamaah dibuang jauh-jauh.
. Imam dilarang membaca Bismillah pada permulaan Fatihah.
. Tidak boleh membaca wirid-wirid yang memuji Rasulullah.
. Tidak boleh melagu-lagukan lafaz al-Quran dan laungan azan tetapi boleh baca dengan lurus sahaja.
. Menghadakan majlis zikir secara berjemaah dilarang.
. Amalan tariqah dilarang sama sekali.
. Amalan berwirid selepas solat berjemaah dilarang keras.
Fahaman Wahabi menjadi pegangan Kerajaan Arab Saudi yang menguasai Masjidil Haram Mekah dam Masjid Nabawi Madinah. Berdasarkan penguasaan dua tempat suci ini maka fahaman Wahabi terus bertapak kukuh. Malah Kerajaan Arab Saudi menjadi negara Islam paling banyak menyumbangkan dana-dana untuk perkembangan dakwah dan syiar Islam di seluruh dunia.
Di negara kita Kerajaan Perlis Indera Kayangan satu-satunya negeri yang tidak berpegang kepada mana-mana mazhab. Mereka mendakwa berpegang kepada al-Quran dan hadis sahih sepenuhnya seperti mana yang diamalkan di Arab Saudi. Terdapat kalangan pelajar Malaysia yang belajar di Arab Saudi dan mahir dalam selok belok hukum tertarik dengan fahaman Wahabi dan mengembangkannya di Malaysia.
Penerapan fahaman Wahabi di kalangan umat Islam di negara ini yang sejak berkurun lama berakar umbi dengan Akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah telah menimbulkan salah faham di kalangan umat Islam. Manakala bagi orang awam yang kurang mahir dalam selok belok mazhab maka lebih baik bertaqlid dengan pegangan mazhab sedia ada.
Hakikatnya fahaman Wahabi tidak membawa pemikiran baru tentang akidah. Mereka hanya mengamalkan apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam bentuk yang lebih keras berbanding apa yang diamalkan oleh Ibnu Taimiyyah sendiri. Perkembangan fahaman Wahabi dan penerapan mazhab lain dalam masyarakat Islam di negara ini tidak dapat dielakan kerana kesan pengglobalan ilmu di dunia hari ini.
Malah dalam penghayatan muamalah dan sisitem perbankan Islam di negara ini dan di dunia sekarang banyak menggunakan kaedah yang terdapat dalam Mazhab Hanafi.
Kesimpulannya dari segi tauhid fahaman Wahabi bukan ajaran baru dan juga tidak termasuk antara 73 cabang ajaran sesat seperti mana yang dijelaskan ulama berdasarkan huraian hadis penjelasan 73 ajaran sesat itu.

Disediakan Oleh: Ghafani Awang Teh

Tarikh :   23 Disember 2006
Sumber : Pengarah Bahagian ILIM 

Mazhab Syafie

untuk rencana penuh, lihat Mazhab Syafie
Mazhab Syafie diasaskan oleh Muhamad bin Idris Al-Syafie. Beliau dilahirkan pada tahun 150 hijrah di sebuah bandar yang bernama Ghizah di Palestin.
Inilah tarikh paling masyhur dikalangan ahli sejarah.
Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda iaitu Abdul Manaf.
Beliau seorang miskin, tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu.
Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Pada permulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair, tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi.
Imam Syafie ialah imam ketiga mengikut susunan tarikh kelahiran mazhab empat serangkai.
Beliau adalah penyokong kepada ilmu hadis dan pembaharuan agama (mujaddid) bagi abad yang ke-2 hijrah. Imam Ahmad Bin Hanbal pernah berkata: “Diceritakan kepada Nabi Muhamad bahawa Allah menghantar kepada umat ini seorang pembaharu kepada agama, Umar Bin Abdul Aziz dihantar untuk abad yang pertama dan aku harap Imam Syafie adalah mujadid abad yang kedua.”
Ketika muda, Imam Syafie, hidup dalam kemiskinan, hingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu, belulang, pelepah tamar dan tulang untuk ditulis di atasnya. Beliau kadang-kala terpaksa ke tempat perhimpunan orang ramai meminta kertas untuk menulis pelajarannya.
Imam Syafie menghafaz al-Quran dengan mudah iaitu ketika masih kecil lagi. Beliau menghafaz dan menulis hadis.
Beliau sangat tekun mempelajari kaedah dan nahu bahasa Arab. Untuk itu, beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak Hazyal selama 10 tahun. Hal ini kerana puak Hazyl terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa Arabnya.
Imam Syafie banyak menghafaz syair dan qasidah daripada puak Hazyl. Beliau juga banyak menumpukan masa dan tenaganya kepada sastera dan sejarah pada masa mudanya. Namun, Allah menghendaki dan melorongkan kepadanya dalam bidang ilmu fikah.
Antara sebabnya, pada suatu hari Imam Syafie bersyair sambil menunggang kuda bersama seorang lelaki. Lalu berkata lelaki itu : “Tidak sesuai engkau bersyair kerana itu boleh menjatuhkan maruah. Alangkah baiknya belajar ilmu fiqh?”
Kata-kata itu sangat memberi kesan kepada Imam Syafie. Sejak itu beliau menumpukan masa dan tenaga kepada ilmu fiqh.
Salah seorang guru Imam Syafie dalam pelajaran ilmu fiqh dan hadis ialah Imam Malik. Antara guru Imam Syafie selain Imam Malik ialah mufti dan faqih Mekah iaitu Muslim bin Khalid az-Zanji, dan Syaikhul Muhaddisin Sufyan bin Uyaynah.
Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafie adalah satu zaman perkembangan ilmu fiqh dalam sejarah perundangan Islam. Hal ini kerana beliau yang menghimpun atau menyatukan ilmu fiqh ahli akal dan fikir dengan ilmu fiqh ahli akal dan hadis.
Ilmu fiqh Imam Syafie adalah ikatan sunnah dan qias serta pemikiran dengan beberapa pertimbangan dan sekatan. Hal ini demikian kerana ilmu fiqh yang menetapkan cara atau peraturan untuk memahami al-Quran dan hadis. Ia juga menetapkan kaedah pengeluaran hukum dan kesimpulannya.
Lantaran itulah beliau berhak dianggap penaja bagi ilmu usul fiqh.
Mazhab Syafie merupakan jalan tengah bagi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Imam Syafie sendiri pernah berfahaman Maliki dan Hanafi.

Mazhab Hanafi

HANAFI: Mazhab Perundangan Islam Pertama
Saya sebenarnya tidak suka dengan nama ini, "Sekolah perundangan Islam". Namun ini adalah sebenarnya terjemahan daripada bahasa Inggeris, Islamic School of Laws. Dalam bahasa Melayu, kita sudah ada bahasa sendiri yang diambil daripada bahasa Arab iaitu Mazhab. Mazhab sebenarnya adalah aliran perundangan yang lahir setelah zaman tabi'in. Zaman tabi'in ialah zaman selepas zaman sahabat Rasulullah. Kita memerlukan huraian yang lain tentang konsep 'mazhab' itu, dah saya cuma ingin masukkan tentang Mazhab Hanafi.

Mazhab ini telah lahir di bandar Kufah, Iraq. Pada masa zaman khalifah al-Rasyidin, pemerintah, Khalifah Umar telah menghantar seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Mas`ud atau lebih kita kenali sebagai Ibn Mas`ud (meninggal tahun 32H). Ibn Mas`ud, kita selalu dengar, sebagai seorang periwayat hadith yang masyhur juga, bahkan seorang yang banyak mengetahui tentang hukum fiqh. Kalau antara para sahabat Rasulullah, Ibn Mas'ud mempunyai aliran perundangan tersendiri, selain daripda Ibn Abbas. Dua aliran fiqh yang saling berlawanan. Ibn Mas`ud agak rigid, manakala Ibn Abbas agak fleksibel.

Datangnya Ibn Mas`ud ke Kufah, telah menghasilkan murid yang menjadi ulama' terkemuka zaman tabi'in seperti `Alqamah al-Nakh`i, Masruq al-Hamdani, al-Qadi Syurayh, Ibrahim al-Nakh`i, Amir al-Sya`bi dan Hammad Ibn Abu Sulayman.

Di bandar Kufah ini jugalah, lahirnya mazhab Hanafi, yang berasaskan kepada pemikiran Imam Abu Hanifah, atau nama sebenarnya Nukman bin Thabit, yang merupakan murid kepada Hammad bin Abu Sulayman (meninggal 120H). Nukman sebenarnya seorang peniaga kain, seorang usahawan yang aktif di pasar. Beliau juga seorang yang pintar dan sarjana. Gabungan kesarjanaan dengan pemikiran usahawan ini menghasilkan suatu pemikiran yg begitu luar biasa, memberikan beliau kemampuan yang hebat dalam aspek analogi (qiyas) dan pemikiran ekuiti (istihsan). Justeru, aliran pemikiran beliau dikenali sebagai aliran al-ra'y atau ahli al-ra'y atau "aliran pemikiran".


Maksud pemikiran ahli al-ra'yi dalam apa yang saya tulis di atas ialah pemikiran berasaskan logikal dan analogi, berbanding pemikiran berasaskan sumber nas. Lawan kepada pemikiran aliran ahli al-Ra'yi adalah Ahli al-Hadith. Ahli al-Hadith lebih menggunakan sumber daripada sirah dan sejarah Rasulullah berbanding mengutamakan penggunaan interpretasi akal.

Antara sebab yang dilihat mengapa Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan kaedah Qiyas, atau analogi logikal dan istihsan (pilihan juris) ialah kerana kedudukannya di Kufah adalah jauh dengan Mekah dan Madinah yang merupakan pusat pengajian Sunnah dan Hadith Rasulullah. Sebab itu, menurut kaedah Imam Abu Hanifah, seandainya terdapat dalil yang kurang diyakini datang daripada Rasulullah, beliau lebih mengutamakan qiyas, atau kaedah analogi.

Apakah kaedah Analogi? Kaedah analogi ialah MENYAMAKAN HUKUM SESUATU PERKARA BARU YANG TIDAK DISEBUTKAN OLEH NAS (QURAN ATAU HADIS) DENGAN HUKUM PERKARA YANG DISEBUT OLEH NAS KERANA TERDAPAT PERSAMAAN 'ILLAH' ANTARA KEDUA-DUA KES TERSEBUT.
ILLAH atau ratio decidendi ialah persamaan yang boleh dijadikan sandaran antara kedua-dua perkara itu. Contohnya Dadah tidak disebutkan di dalam al-Quran dan hadis. Namun disebut Arak dan illah pengharaman arak ialah kerana sifat khayal, mabuk dan merosakkan fungsi akal. Oleh kerana illah yang sama dengan arak terdapat di dalam Dadah, maka hukum Arak mesti diletakkan jugak pada dadah.
Dalam undang-undang lazim Inggeris, kaedah ini dinamakan doctrine of precedent, di mana ratio decidendi dalam sesuatu kes terdahulu dianggap binding terhadap kes-kes yang baru.

Sumber : http://www.extro.biz/portal/

Bosan = Stress: Elakkan

 Dipetik Dari: Paradigman
Salam 1Malaysia buat pembaca budiman.

Kita seringkali mendengar perkataan ‘stress’ atau tekanan, samada melalui media elektronik, atau mengalaminya sendiri dalam kehidupan kita. ‘Stress’ datang dan pergi dalam kehidupan dan kadang kala ia seperti tidak boleh dipisahkan dari kehidupan seharian kita.

Daripada pembacaan saya, ada yang mengatakan bahawa stress ini bermula dari rasa bosan. Bosan pula ada pelbagai sebab dan punca, samada di rumah atau tempat kerja, bahkan semasa dalam perjalanan (menaiki kenderaan) pun kita boleh merasa bosan. Rasa bosan ini kalau tidak ditangani, maka ia akan merebak menjadi stress. Wallahu a’lam.

Ada beberapa petua atau ‘tips’ menangani ‘stress’ yang saya nak kongsikan bersama pembaca budiman. Dari segi keberkesanannya, saya tak bolehlah nak beri jaminan, kerana ia tertakluk kepada sejauhmana anda yakin dan menghayatinya.


TIPS UNTUK HILANGKAN STRESS 

1) Biasakan diri berada dalam keadaan berwuduk. Ini kerana wuduk itu merupakan lambang kesucian, dan dalam keadan berwuduk kita boleh melakukan beberapa perkara yang pada dasarnya adalah haram atau berdosa jika dilakukan tanpa wuduk. Contohnya haram atau berdosa mengerjakan solat dan memegang al-Quran tanpa wuduk. Jika martabat wuduk itu begitu tinggi dan menjadi syarat dalam ibadah kepada Allah, maka sewajarnyalah ia akan berperanan juga dalam memberi ketenangan jiwa dan mengurang atau menghapuskan stress.

2) Perbanyakkan membaca Al-Qur'an. Membaca al-Quran merupakan ibadah. Ganjaran yang Allah swt janjikan bukan pada setiap ayat atau perkataan, tetapi setiap huruf yang dibaca. Al-Quran juga merupakan ‘perlembagaan’ bagi umat Islam, yang mengandungi perintah dan tegahan Allah swt. Kalau begitulah hebat ganjaran yang Allah janjikan, masih adakah lagi rasa resah gelisah dan stress apabila kita membacanya?

3) Banyakkan solat sunat. Solat sunat selain solat fardhu 5 waktu yang Allah telah tetapkan, merupakan masa dan waktu kita berada dekat dengan Allah. Ketika inilah kita berpeluang untuk ‘berbicara’ dengan Allah dan mengadu kepadaNya disamping memohon agar diberi kelapangan jiwa. Allah telah berjanji bahawa “sesiapa yang mendekati Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sehasta”. Maka adakah kita akan merasa stress setelah bermunajat kepada Allah?

4) Cintai diri sendiri. "Cintailah diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai diri orang lain". Jelas daripada maksud sepotong hadis ini, kita dapat memahami bahawa kita perlu mencintai diri sendiri terlebih dahulu berbanding orang lain. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, adakah kita perlu menyiksa diri dengan membiarkan stress menguasai diri.

Sekadar perkongsian. Semoga kita dikurniakan kelapangan jiwa dan dada dalam menghadapi tugas seharian.  Jika niat kita adalah untuk mendapat keredhaan dan ganjaran Allah, nescaya segala tugas akan dapat dilaksanakan dengan gembira.

HIDUP BAHAGIA TANPA ‘STRESS’.

Kasih sayang pulihkan skizofrenia

Dipetik dari Utusan Malaysia

RAI MAN berusia 30 tahun dan masih bujang. Dia menyewa sebuah pangsapuri di sekitar ibu kota. Sebelum memegang jawatan eksekutif di sebuah bank, dia pernah beberapa kali bekerja di tempat lain.

Ibunya seorang janda dan tinggal bersama anak sulungnya yang sudah berkahwin. Bapa Rai Man meninggal dunia sejak dia berumur 18 tahun. Hubungan Rai Man dengan bapanya amat renggang dan mereka jarang berkomunikasi dalam suasana yang mesra. 

Mengikut kalendar Cina, Rai Man dilahirkan pada tahun naga - dipercayai membawa sial kepada bapanya. Sejak kelahirannya, bapanya mengidap penyakit paru-paru dan menghadapi kesukaran untuk menyara kehidupan seisi keluarga. Malang tak berbau, si bapa mengalami kemalangan jalan raya yang menyebabkan kakinya patah. Dalam keadaan yang melarat, si ibu terpaksa membantu menjaga anak orang lain untuk menampung rezeki. Sejak kecil, Rai Man tidak pernah menikmati perasaan kasih sayang daripada bapanya. Dia amat mendahagakan belaian dan manja daripada bapanya namun hasrat itu hanya tinggal impian. 

Sejak bapanya meninggal dunia, hubungan seisi keluarga menjadi renggang. Rai Man jarang meluahkan perasaan kepada sesiapa. Kebelakangan ini, Rai Man menjadi amat tidak bermaya untuk bekerja. Dia sentiasa memberitahu kawan sekeliling bahawa ada orang ingin meragut nyawanya. Ketika di rumah atau di pejabat, Rai Man suka bersendirian dan bercakap seorang diri. Rakan sejawat serta ahli keluarga mula mengesan perbezaaan yang ketara dalam tingkah lakunya. Mereka berasa hairan mengapa Rai Man berkelakuan aneh dan seolah-olah hidup dalam fantasi. 

Rai Man tidak datang ke pejabat selama tujuh hari berturut-turut tanpa memaklumkan majikannya. Ibu dan ahli keluarga yang bimbang dengan perkembangan itu mendampingi Rai Man untuk mengetahui masalah sebenar pemuda itu. Menurut Rai Man, kebelakangan ini dia diekori seseorang dengan tujuan merompak dan membunuhnya. Ketika mencurahkan perasaan hati, air mukanya cemas dan badannya menggeletar. Ibunya turut menangis teresak-esak dan berasa amat khuatir dengan keadaan anak yang tidak stabil. Ahli keluarga berasa hairan setelah melihat Rai Man cuba menyorok diri di belakang tirai kononnya si penjahat yang ingin membunuhnya ada di sebelah rumah.

Halusinasi
Pada tahap tersebut, dia mengalami tanda dramatik seperti melihat dan mendengar sesuatu yang tidak dilihat atau didengar oleh orang lain. Keadaan ini dinamakan sebagai halusinasi atau hallucination. Dia juga mempunyai kepercayaan yang tidak realistik jika dibanding dengan norma masyarakat. Contohnya menurut Rai Man, ketika dikejar oleh kumpulan pengganas, menutup mata dengan tapak tangan dan menyorok di belakang tirai kononnya boleh menyelamatkan nyawa. Keadaan ini digelar delusi atau delusion. Seisi keluarga amat bimbang dengan keadaan Rai Man dan mengajaknya tinggal bersama dengan mereka.
Dia hanya tidur lena selama tiga atau empat jam dan menimbulkan gangguan emosi kepada ahli keluarga yang lain. Pada suatu hari, Rai Man memberitahu ahli keluarga bahawa dia ingin keluar sebentar untuk membeli barangan. Namun, selepas beberapa jam dia masih tidak pulang. Selepas puas mencari, rupa-rupanya dia merayau di sepanjang jalan raya, seolah-olah tidak ada apa yang berlaku.
Kenapa Rai Man berkelakuan sedemikian? Adakah dia terlalu letih dan tertekan dengan kerjayanya sehingga mengalami tekanan emosi yang serius? Mungkinkah peninggalan bapanya sejak remaja meninggalkan kesan negatif yang begitu mendalam? Ataupun hubungan keluarga yang kurang baik melahirkan ketidakstabilan emosi sejak kecil? 

Hakikatnya punca sebenar skizofrenia sukar diperolehi. Menerusi kisah benar ini, Pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Monash Sunway, Dr. Tam Cai Lian berkongsi maklumat tentang skizofrenia.
Ciri-ciri umum skizofrenia
Melalui gabungan kisah Rai Man dengan tanda-tanda umum, didapati pada keseluruhannya, pengidap penyakit ini menunjukkan ciri-ciri seperti berikut:


 • Menunjukkan tingkah laku yang pelik dan luar biasa.

 • Suka bercakap dan ketawa bersendirian.

 • Tidak mengambil berat tentang rupa paras dan kesihatan diri.

 • Tidak kisah pandangan orang lain terhadap tingkah lakunya.

 • Pertuturannya sukar difahami dan seolah-olah menggunakan bahasa yang hanya difahami dirinya.

 • Sentiasa mempunyai anggapan palsu bahawa wujudnya orang lain yang mengekori, ingin mencedera, mengawal ataupun membunuhnya.

 • Sentiasa melakukan kesalahan, tidak dapat menumpukan perhatian terhadap kerjaya dan hilang keyakinan.

 • Suka berkeliaran dan kadang kala menghilangkan diri tanpa memaklumkan kepada ahli keluarga.

 • Suka bangun dengan kekerapan yang tinggi ketika tidur dan menghadapi masalah untuk tidur lena.

 • Cadangan rawatan yang berkesan
 • Rawatan berterusan iaitu melalui pengambilan tablet dan suntikan untuk beberapa tahun ataupun seumur hidup bagi kes yang serius.

 • Menjalani rawatan terapi elektrokonkulsif untuk kes yang serius.

 • Mengisikan masa untuk aktiviti seperti kerja dan belajar agar tidak mempunyai banyak masa lapang untuk memikirkan yang bukan-bukan.

 • Harus menerima kasih sayang dan sokongan moral daripada ahli keluarga dan rakan-rakan.

 • Menerima rawatan pakar yang terlatih.

 • Sentiasa meluahkan perasaan hati dengan mereka yang mesra dan sudi mendengar.

 • Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...